ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ปีการศึกษา 2561
 
มีนักเรียนทั้งหมด 145 คน ชาย 77 หญิง 68 คน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
8
6
14
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
38
32
70
6
ม.1
12
14
26
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
29
28
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
68
145
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561