โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
หมู่ที่ 9 บ้านงิ้ว   ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ -
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/06/2018
ปรับปรุง 18/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 34358
Page Views 36299
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) งอบ ทุ่งช้าง
3 โรงเรียนบ้านน้ำลาด งอบ ทุ่งช้าง
4 โรงเรียนบ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
6 โรงเรียนบ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
7 โรงเรียนบ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
8 โรงเรียนทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
10 โรงเรียนบ้านแพะกลาง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
11 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง
12 โรงเรียนบ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง
13 โรงเรียนบ้านน้ำสอดสาขาน้ำเพาะ และ ทุ่งช้าง
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง และ ทุ่งช้าง 054-795123
15 โรงเรียนบ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง
16 โรงเรียนบ้านเวียงสอง และ ทุ่งช้าง
17 โรงเรียนบ้านยู้ จอมพระ ท่าวังผา
18 โรงเรียนบ้านถ่อน จอมพระ ท่าวังผา
19 โรงเรียนบ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา
20 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว จอมพระ ท่าวังผา
21 โรงเรียนบ้านสบสาย ตาลชุม ท่าวังผา
22 โรงเรียนบ้านน้ำป้าก ตาลชุม ท่าวังผา
23 โรงเรียนบ้านสบหนอง ตาลชุม ท่าวังผา
24 โรงเรียนบ้านปง ตาลชุม ท่าวังผา
25 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ตาลชุม ท่าวังผา 054 686 129
26 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ท่าวังผา ท่าวังผา
27 โรงเรียนอนุบาลนิธากร ท่าวังผา ท่าวังผา 75501
28 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ ท่าวังผา ท่าวังผา
29 โรงเรียนบ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา
30 โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร) ท่าวังผา ท่าวังผา
31 โรงเรียนสุวรรณรัตน์ ท่าวังผา ท่าวังผา
32 โรงเรียนบ้านหนองบัว ป่าคา ท่าวังผา
33 โรงเรียนบ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา
34 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ป่าคา ท่าวังผา
35 โรงเรียนบ้านฝายมูล ป่าคา ท่าวังผา
36 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ป่าคา ท่าวังผา
37 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ผาตอ ท่าวังผา
38 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ผาตอ ท่าวังผา 054-760233
39 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง ผาทอง ท่าวังผา
40 โรงเรียนบ้านแหน ผาทอง ท่าวังผา 054-798737
41 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ผาทอง ท่าวังผา 081-7461845
42 โรงเรียนบ้านสันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา
43 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ผาทอง ท่าวังผา
44 โรงเรียนบ้านก๋ง ยม ท่าวังผา
45 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ยม ท่าวังผา
46 โรงเรียนบ้านพร้าว ยม ท่าวังผา
47 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ยม ท่าวังผา
48 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ยม ท่าวังผา
49 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ ริม ท่าวังผา
50 โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ริม ท่าวังผา
51 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน ศรีภูมิ ท่าวังผา
52 โรงเรียนบ้านม่วง ศรีภูมิ ท่าวังผา
53 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว ศรีภูมิ ท่าวังผา
54 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา ศรีภูมิ ท่าวังผา
55 โรงเรียนบ้านคัวะ ศรีภูมิ ท่าวังผา
56 โรงเรียนแสนทองวิทยา แสนทอง ท่าวังผา 0 5476 0235
57 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 แสนทอง ท่าวังผา
58 โรงเรียนบ้านสะปัน ดงพญา บ่อเกลือ
59 โรงเรียนบ้านสว้า ดงพญา บ่อเกลือ
60 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ
61 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ 0-5476-0225
62 โรงเรียนบ่อเกลือ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
63 โรงเรียนบ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
64 โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
65 โรงเรียนบ้านนาคอก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
66 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
67 โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
68 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ (054) 778071
69 โรงเรียนบ้านนาคอกสาขานาบง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
70 โรงเรียนบ้านนาขวาง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ
71 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ 054760147
72 โรงเรียนบ้านนากอก ภูฟ้า บ่อเกลือ
73 โรงเรียนบ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ
74 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภูฟ้า บ่อเกลือ
75 โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอล ปัว ปัว
76 โรงเรียนบ้านป่าหัด ปัว ปัว 054-791018
77 โรงเรียนบ้านร้อง ปัว ปัว 054-756027
78 โรงเรียนปัว ปัว ปัว
79 โรงเรียนบ้านปรางค์ ปัว ปัว
80 โรงเรียนบ้านป่าลาน ปัว ปัว 08-9262-5642
81 โรงเรียนบ้านขอน ปัว ปัว
82 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ป่ากลาง ปัว 054-792472
83 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ป่ากลาง ปัว
84 โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) ป่ากลาง ปัว
85 โรงเรียนบ้านผาเวียง ภูคา ปัว -
86 โรงเรียนบ้านกอกจูน ภูคา ปัว
87 โรงเรียนบ้านปางยาง ภูคา ปัว
88 โรงเรียนภูคาวิทยาคม ภูคา ปัว
89 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ภูคา ปัว
90 โรงเรียนพนาสวรรค์ ภูคา ปัว 054-760149
91 โรงเรียนภูคาประชาสรรค์ ภูคา ปัว
92 โรงเรียนวรนคร วรนคร ปัว
93 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร วรนคร ปัว 054-688040
94 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ศิลาเพชร ปัว
95 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ศิลาเพชร ปัว
96 โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ศิลาเพชร ปัว 054-705263
97 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ศิลาแลง ปัว 054-792091
98 โรงเรียนไตรประชาวิทยา ศิลาแลง ปัว 054-792188
99 โรงเรียนสกาดพัฒนา สกาด ปัว 054-779616
100 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ สกาด ปัว
101 โรงเรียนบ้านส้าน สถาน ปัว 054-791775
102 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สถาน ปัว
103 โรงเรียนบ้านนาฝาง สถาน ปัว
104 โรงเรียนบ้านไร่ อวน ปัว 054-760253 ,054-683533
105 โรงเรียนบ้านน้ำยาวสาขาห้วยหลักลาย อวน ปัว
106 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า อวน ปัว
107 โรงเรียนบ้านน้ำยาว อวน ปัว 054-760255
108 โรงเรียนบ้านนาก้อ เจดีย์ชัย ปัว
109 โรงเรียนบ้านปงสนุก เจดีย์ชัย ปัว 054-798239
110 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เจดีย์ชัย ปัว
111 โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) แงง ปัว
112 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง แงง ปัว
113 โรงเรียนบ้านพาน แงง ปัว 054-688849
114 โรงเรียนบ้านหนาด ไชยวัฒนา ปัว
115 โรงเรียนศรีสระวงศ์ ไชยวัฒนา ปัว
116 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ไชยวัฒนา ปัว
117 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว
118 โรงเรียนบ้านแดนพนา ไชยวัฒนา ปัว
119 โรงเรียนบ้านปางกอม ชนแดน สองแคว
120 โรงเรียนบ้านห้วยแกลบ ชนแดน สองแคว
121 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ชนแดน สองแคว 054760228
122 โรงเรียนบ้านปางปุก นาไร่หลวง สองแคว 054-777079
123 โรงเรียนบ้านน้ำโมง นาไร่หลวง สองแคว
124 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย นาไร่หลวง สองแคว
125 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นาไร่หลวง สองแคว
126 โรงเรียนบ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว
127 โรงเรียนบ้านผาหลัก ยอด สองแคว 054-760229
128 โรงเรียนบ้านยอด ยอด สองแคว 0-5476-0179
129 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ยอด สองแคว
130 โรงเรียนบ้านสะเกิน ยอด สองแคว
131 โรงเรียนบ้านปางส้าน ยอด สองแคว
132 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
133 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ 054-760105
134 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
135 โรงเรียนบ้านด่านสาขาบวกหญ้า ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
136 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
137 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
138 โรงเรียนบ้านด่าน ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
139 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ
140 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
141 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
142 โรงเรียนบ้านปางหก ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
143 โรงเรียนบ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
144 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ
145 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา พญาแก้ว เชียงกลาง
146 โรงเรียนบ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง
147 โรงเรียนบ้านน้ำคา พญาแก้ว เชียงกลาง
148 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง
149 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พระธาตุ เชียงกลาง
150 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว พระธาตุ เชียงกลาง
151 โรงเรียนธาราบรรพต พระธาตุ เชียงกลาง
152 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว พระธาตุ เชียงกลาง
153 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง
154 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง พระธาตุ เชียงกลาง
155 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา พระพุทธบาท เชียงกลาง
156 โรงเรียนบ้านตึ๊ด พระพุทธบาท เชียงกลาง 0 5479 8586
157 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ พระพุทธบาท เชียงกลาง 054-701131
158 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี เชียงกลาง เชียงกลาง -
159 โรงเรียนบ้านชี เชียงกลาง เชียงกลาง
160 โรงเรียนบ้านกอก เชียงกลาง เชียงกลาง
161 โรงเรียนอิมมานูเอลเชียงกลาง เชียงกลาง เชียงกลาง
162 โรงเรียนบ้านหนอง เชียงกลาง เชียงกลาง
163 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ เชียงกลาง เชียงกลาง
164 โรงเรียนบ้านสบกอน เชียงกลาง เชียงกลาง 054-797003
165 โรงเรียนบ้านใหม่ เชียงคาน เชียงกลาง
166 โรงเรียนบ้านดอนแท่น เชียงคาน เชียงกลาง 054797499
167 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ เปือ เชียงกลาง
168 โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา เปือ เชียงกลาง
169 โรงเรียนไตรคามวิทยา เปือ เชียงกลาง
170 โรงเรียนบ้านหนองผุก เปือ เชียงกลาง 054-797593
171 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ เปือ เชียงกลาง
172 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 เปือ เชียงกลาง